Kasutustingimused

SuurSuurus.eu KASUTUSTINGIMUSED

Lerocca OÜ, registrikood 11706708, aadress Lahe 12, Haapsalu 90503, Läänemaa (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab SuurSuurus.eu-s tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva SuurSuurus.eu  kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

1. E-pood

1.1. SuurSuurus.eu on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2. SuurSuurus.eu on Teenuse osutajale kuuluv domeen.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse SuurSuurus.eu teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale. .
2.4. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane Eesti resident ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab SuurSuurus.eu töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul.
3.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest SuurSuurus.eu -s. SuurSuurus.eu – s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.3. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (pangalink või arve).
3.4. Teenuse kasutaja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutaja poolset tellimuse täitmist. Kui Teenuse kasutaja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Teenuse kasutaja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Teenuse kasutaja soovib tasuda toote eest arvega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele. Osapoolte kokkuleppel on erandid võimalikud.
3.5. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.6. Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud SuurSuurus.eu –s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik SuurSuurus.eu – s olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta SuurSuurus.eu – s kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on SuurSuurus.eu -s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Vastavalt toote olemusele ja kaalule on võimalik tooted kätte toimetada kolmel (5) erineval viisil:
5.1.1. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires Eesti Posti tähtstandardpakiga toote juurde kirjutatud aja jooksul.

Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 50 eurot. Kui tellimuse summa on alla 50 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 3 eurot, kui soovib kaupa saada Eesti Posti tähtstandardpakiga

5.1.2. Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud kaubanduskeskuse SmartPOST-i pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 50 eurot. Kui tellimuse summa on alla 50 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 4 eurot, kui soovib kaupa saada SmartPostiga;
5.1.3. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires DPD kulleriga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 50 eurot. Kui tellimuse summa on alla 50 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 4,7 eurot, kui soovib kaupa saada DPD kulleriga.
5.1.5. Tellitud tooted on võimalik kätte saada ka meie kontorist, aadress Lahe 12, Haapsalu 90503, Läänemaa Kui tellitud kaup on meil laos olemas, siis anname me sellest maili teel teada (saadame kauba saadetise kinnituse) ning siis võib tööpäeviti kaubale järgi tulla 10.00-17.00. Selline kauba kättesaamise viis on alati tasuta.

6. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

6.1. Teenuse osutaja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole arvel toodud summat tasunud Teenuse osutaja arvelduskontole 3 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-mailile meeldetuletuskiri. Kliendi e-mailile saadetakse tühistuse kohta teavitus.

6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Teenuse kasutaja, on Teenuse kasutaja õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisest tuleb Teenuse osutajat enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja arve numbriga gaaver8@gmail.com

6.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Teenuse osutajani

6.4. Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 euro ulatuses Teenuse kasutaja, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.5. Kui Teenuse kasutaja soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tasub Teenuse kasutaja tagastuskulu ja 10 eurot läheb maha toote ostuhinnast-  vahetuskulu/tagastuskulu. Uue toote postitamise kulud kannab Teenuse kasutaja ning tasuta transport uuele tellimusele ei laiendu.

6.6. Pesu, bikiinind ning sukatooted kuuluvad tagastamisele juhul, kui ei ole avatud originaalpakendit.

6.7. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Teenuse kasutaja t tellis, kannab tagastamiskulu Teenuse osutaja. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Teenuse kasutajal defektist/valest tootest Teenuse osutajale e-maili teel teada anda.

6.8. Kui ekspertiis tuvastab, et tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Teenuse kasutajal poolt toote mittesihipärase kasutamise, Teenuse kasutajal süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, kompenseerib Teenuse kasutajal toote väärtuse.

7. Pretensiooni esitamise tähtaeg ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Teenuse kasutajal õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Teenuse kasutaja nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Teenuse kasutaja saatma e-kirja aadressile gaaver8@gmail.com järgneva infoga:

7.3.1. Teenuse kasutajal nimi ja kontaktandmed;

7.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;

7.3.3. tellimise kuupäev;

7.3.4. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

7.3.5. SuurSuurus.eu-le esitatav nõue;

7.3.6. arve number, võimalusel lisada arve koopia.
7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud pärast defekti ilmnemist hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote kättesaamist . Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Teenuse kasutaja õiguse nõuda SuurSuurus.eu –lt  tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

7.5. SuurSuurus.eu ei vastuta:

7.5.1.Teenuse kasutaja süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

7.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

7.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine SuurSuurus.eu-s tellimuse registreerimisel.
8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.
8.5. Isikuandmeid töötleb Lerocca OÜ, registrikood 11706708, aadress Lahe 12, Haapsalu 90503, Läänemaa.
8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.
8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
8.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.9. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.
8.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
8.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

9. Vastutus

9.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama SuurSuurus.eu teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
9.2. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide SuurSuurus.eu teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ning korrashoidmisega seotud kulutuste, samuti muude SuurSuurus.eu teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
9.3. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade tavade vastasest SuurSuurus.eu teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele SuurSuurus.eu teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

10. Erimeelsused

11.1. Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

11. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun SuurSuurus.eu kasutamise tingimustega”, Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

12. Lõppsätted

13.1. Juhul, kui mingi Kasutuslepingu säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Kasutuslepingu sätete kehtivust ning Teenuse osutaja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega.
13.2. Kasutuslepingus kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning Kasutuslepingu teksti lugemise kergendamiseks